Naš tim

U Domu zdravlja Drvar u stalnom radnom odnosu rade dva doktora specijalista.

Rodić Branka
doktor specijalista neurologije

U odjeljenju specijalističko konsultativne djelatnosti Doma zdravlja Drvar (Neurološka ambulanta), sa određenim obimom poslova u Službi porodične medicine i u Službi hitne medicinske pomoći;

Balaban Vanja
doktor specijalista interne medicine

U odjeljenju specijalističko konsultativne djelatnosti Doma zdravlja Drvar, sa određenim obimom poslova u Službi porodične medicine i u Službi hitne medicinske pomoći.

Azra Hasić-Ćehić,
rukovodilac Službe porodične medicine i
Službe Hitne medicinske pomoći

 

U Dom zdravljda Drvar dolaze i rade gostujući specijalisti konsultanti, čiji dolazak je i osiguran minimalno jednom mjesečno, a sve u skladu sa Ugovorom o pružanju usluga zdravstvene zaštite koji Dom zdravlja ima potpisan sa Zavodom za zdravstveno osiguranje HBŽ.

Dolasci specijalista