Službe i odjeli

 

Poslovi koji se obavljaju u Domu zdravlja Drvar razvrstavaju se u organizacione cjeline, prema funkciji i teritorijalnoj klasifikaciji.
Funkcionalno, poslovi u Domu zdravlja vrše se u dva sektora: Sektor nemedicinskih poslova i Sektor medicinskih poslova.

Radi obavljanja zakonom propisane zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Drvar u svom sastavu ima sljedeće organizacijske jedinice – službe:

Rukovođenje Domom zdravlja Drvar – direktor,

Sektor nemedicinskih poslovu:

 1. Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove,
 2. Služba za računovodstvo i finansije,
 3. Služba za tehničke poslove,
 4. Služba za održavanje higijene, logistika, prijevoz i održavanje.

Sektor medicinskih poslova:

 1. Rukovođenje sektorom medicinskih poslova-Šef službe i glavna medicinska sestra,
 2. Služba porodične medicine,
 3. Služba hitne medicinske pomoći,
 4. Stomatološka služba,
 5. Odjeljenje specijalističko-konsultativne djelatnosti,
 6. Služba za laboratorijsku dijagnostiku,
 7. Služba za radiološku dijagnostiku,
 8. Fizikalna medicina i rehabilitacija.

Služba Hitne medicinske pomoći

Ova služba osigurava stanovništvu kontinuirano 0-24 h pružanje usluga iz oblasti hitne medicinske pomoći, te u slučaju težih povreda osigurava nesmetan i brz transport pacijenata do nadležne Županijske bolnice u Livnu. U ovoj službi imamo konstantno prisutnog doktora medicine, dvije medicinske sestre-tehničara i vozača sanitetskog vozila. Ustanova je opremljena sa dva sanitetska vozila i jednim pomoćnim vozilom za manje intervencije.

Područna ambulanta
Bosansko Grahovo

Područna ambulanta Bosansko Grahovo čini sastavni dio Doma zdravlja Drvar. Smještena je u Opštini Bosansko Grahovo. Struktruru zaposlenih u ovoj ambulanti sačinjava jedan medicinski tim i to: doktor medicine, medicinska sestra-tehničar i vozač sanitetsog vozila. Zbog manjeg obima posla, uslovljenog manjim brojem stanovnika na području koje pokriva ova ambulanta, samo ponedjeljkom i četvrtkom prisutni su doktor stomatolog i laboratorijski tehničar, koji pružaju usluge stomatološke i laboratorijske djelatnosti.

Služba fizikalne terapije

Fizikalnu terapiju koristimo u liječenju zdravstvenih problema koji ograničavaju kretanje, otežavaju kvalitet života i obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Ova metoda liječenja pomaža ublažavanju boli i poboljšava funkcionalnost lokomotornog aparata pacijenta.

Služba fizikalne terapije nudi usluge:

 • Elektro terapije : galvanska struja, interferentna struja, TENS, dijadinamska struja, sonoforeza, elektrostimulacija, ruske struje, traebertove struje.
 • Magnetoterapije
 • Sonoterapije
 • Krioterapije
 • Kineziterapija (sistem terapijskih vježbi s ciljem poboljšanja funkcionisanja dijela tijela, oporavka mišića, tetiva ili ligamenata)

Radno vrijeme fizikalne službe od 07-15h.

Stomatološka služba

Stomatološka služba pruža usluge zdravstvene zaštite usta i zuba – opštu stomatološku zaštitu, stomatološki tretman trudnica, dječiju i preventivnu stomatološku zaštitu, obavlja stomatolške preglede zuba i usta, fluorizaciju, otkriva rane anomalije bitne za ortodonstki tretman. Stomatološka služba zdravstvenu zaštitu pruža u skladu sa mjerama i postupcima ortodoncije.

Radno vrijeme stomatološke službe od 07-15h

Laboratorijska služba

U okviru laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Drvar mogu se obaviti pretrage primarnog nivoa zdravstvene zaštite :

 • Hematološke pretrage
 • Biohemijske pretrage
 • Analiza urina

Takođe laboratorijska služba obavlja i sljedeće pretrage : TSH, Crp, Total Psa, Free Psa, D dime, Troponin

Radno vrijeme laboratorijske službe od 07-15 h (prijem pacijenata od 08-10h, preuzimanje laboratorijskih nalaza od 13:30-15h)

Radiološka služba

Odjel radiološke i ultrazvučne dijagnostike pruža usluge standardne radiografije koštano-zglobnog sistema, radiografiju srca i pluća, ultrazvučne preglede abdomena, vrata i male zdjelice.

Radno vrijeme radiološke službe od 07-14h

U Domu zdravlja Drvar je zaposleno ukupno 43 radnika, od čega je 26 medicinskih radnika, a 17  nemedicinskih radnika.